Şairler | Şiirler

Kelepçeli fikirler

Mahpus
kalem şunu sorar:
"Dilsiz ağız neye yarar?"
Konuşmak yok,
yazmak yasak,
Fikirlere kelepçe var!..

Hakkı hakça
yazamazsın,
Düşmanına kızamazsın,
Müslüman'ca gezemezsin,

Hüküm budur, budur karar!

Düzen bozucu yazarı,

Kızıl, hain hilekarı
Bin maskeli sahtekarı
Acep hangi
merci sorar?..

Maskeleri indir şöyle,
Sen yaz hele hakkı
söyle
Savcı beyler işte böyle
Mikroskopla bir suç arar.


Taştan oyma zindanlara,
Kirli, kara tavanlara,
Kedi
gibi sıçanlara
Sabretmezsen sana zarar!..

Sen mahkumsun,
fikrin mahpus
Emir serttir: "Konuşma, sus!.."
"Söz ve yazı
bize mahsus,
"Kanunlar tek bize yarar!"

Sabredersen Şule
eğer,
Bir gün davan arşa değer.
Anladım ki en son
meğer
Yaraları zaman sarar,
Önünde bak ne günler var!..

Şule Yüksel Şenler

 

Şule Yüksel Şenler şiirleri

 

Populer Şairler