Şairler | Şiirler

-Miş`li Geçmiş Şiir

Şairler şairlerden esinlenirlermiş
Diğer sanatçılar gibi kendi hayatlarını bestelerlermiş
Kanadı kırık, zemheride kıvranan kargalar
Dört yapraklı yonca bulan zengin olurmuş
Evvel zaman içinde kalbur kalbur saman içinde iğne ararlarmış
Büyü kitabını kaybeden yalancılar
Devrilmiş bir hayattan artakalan tek şey devrik cümlelermiş
Onlar söylenmesi gereken duygularmış
Bazı şairler bu duyguları hayatları boyunca beklerlermiş
Bu devrik cümlelerde hayatın anlamını bulurlarmış
Sonrada kimseye söyleyemeden ölürlermiş
Devrik cümleler ardından koşan atlılarmış
Benim rüyama giren vızıltı yazdan kalmaymış
Yazdan kalma bir sinekmiş
Sinekler karınca yemezmiş
Yem toplayan karıncaların üzerlerinden atlılar geçermiş
Atlar karıncalanırlarmış
Sonraları atlı karınca diye bir şey çıkmış
Karıncalar masumiyeti atlara yüklemiş
Ve bütün masum duyguları çalıp kaçmış
Ardında yalan sevdadan başka hiçbir şey bırakmamış
Masumiyet yok olmuş
Ama karıncaları sevmeyen birkaç atlı varmış
Onlar masumiyetlerini saklamış
Atların o sert bakışlı efendileri şairmiş
Masumiyet yanlıştır belki en güzel duyguları belirtmeye
Unutmamalıdır ki insan, güzellik masumiyetle başlarmış...

(20/03/2001)

Sarper Savaşkul

 

Sarper Savaşkul şiirleri

 

Populer Şairler