Şairler | Şiirler

Tüm Canlılar Seni Zikreder

Kainatı yoktan var eden Rabbim
Tüm canlılar Seni Seni Zikreder...
Muhammed Resulun Kitabın Kur-an
Tüm canlı La İlahe İllalah der...
***
Ol dersin olur olma dersin olmaz
Miskinler aryıp rızkını bulmaz
Kahharsın Hikmetine sual olmaz
Tüm canlılar Seni Seni Zikreder...
***
Dört kitabın Hakim yedi kıta da
Cami de, Kilise de Manastır da
Azametin görülür her canlı da
Tüm canlılar Seni Seni Zikreder...
***
Mevlevi kulundur mucrimi kulun
Gülşen bağında şakıyan bülbülün
Ayan ola meğer Rahmana halim
Tüm canlılar Seni Seni Zikreder...
***

Aşık Mevlevi

 

Aşık Mevlevi şiirleri

 

Populer Şairler