Şairler | Şiirler

[Bir Ksedür Alev Dolu Gönlüm, Yan Yan...]

Bir kâsedür alev dolu gönlüm, yanâ yanâ
Men tâ senün yanunda dahî hasretem sanâ!
Yaşlar dökende söndüremez âteşîmi sû:
Sunsan elünle kanumu içsem kanâ kanâ!


Ölçü: Bahr-i muzari

Men tâ se/nün yanunda/ dahî hasre/tem sanâ!
- - . / - . - . / . - - . / - . -
mef`ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

İsmail Hami Danişmend

 

İsmail Hami Danişmend şiirleri

 

Populer Şairler