Şairler | Şiirler

HAYAT

Allahu teala hazretleri Canlılar alemine bahşettiği hayatı bir çok açıklayıcı örneklerle ve fiiliyatlarla bildirmektedir.Aklı başında her insanın bu örneklerden alacağı derslerle hayatı yaşamayı ve gerçek gayeyi ,Yüce arşın sahibinin bu alemi yaşatmasının sebeplerini kavraması için yeterli değil midir? Elbette yeterlidir.
İnsanları ,hayvanları,nebatatı ve küre-i arzı yaratan ve hepsine hayat veren Allah elbette insanlardan karşılığını isteyecektir.Her şeyi en mükemmel ,noksansız ve zahmetsiz şekilde süsleyerek halk eden Zatı Kayyum-u Zülcelal bütün güzelliğini,sanatını nakışlarla işleyerek insanlara sunduğu hayatı ,ebedi hayata ulaşmak için bir yol,tarla ve ticarethane şeklinde bizlere sunuyor.Şecere-i hayatın gayesi o şecerenin azametine layık bir meyvesi hayatı ebediye ve hayatı uhreviyedir.Taşıyla, ağacıyla ve toprağıyla hayattar olan dar-i saadetteki hayattır.
Evet güzel kardeşim gözünü iyi aç;Rabbül alemin yarattığı kazaya ve kadere iman rüknü dahi,geniş bir vecihte sırrı hayatta anlaşılıyor ve sabit duruyor.Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir.Anlaşılıyor ki hayatı dünyeviye,ahrete iman rüknünü kesin ispat ediyor.Her insan diğer tüm canlılarda olduğu gibi halikını anacak ona karşı ibadetini şükrünü yerine getirecektir.Bu hayatın kendisine neden verildiğini,neler yapması gerektiğini nasıl davranmalı araştırmalıdır.Hayatı anlamalı yaşamak için imanın şartlarını kabul etmelidir.
Evet ,eğer kainattan Risaleti Muhammedi’ye(asm) çıksa,gitse kainat vefat edecek,eğer kuran gitse kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını,aklını kaybedecek,şuursuz kalmış olan başını bir seyyare çarpacak,kıyameti koparacak.Görüyoruz ki senin bedeninde,vatanında,hayatında lazım ve münasip bütün levazım atı ve cihaz atı inayet ve rahmetiyle ihzar eden,vaktinde yetiştiren hiç mümkünmüki seni bilmesin ve görmesin,nev-i insanın en büyük gayesi olan hayatı ebediye ye lazım esbabı izhar etmesin.Haşa yüz bin defa haşa .
Evet ey zararda olan insan sefil insan uyan ,ayağa kalk ve silkin,bu hayat sana boş yere bahşedilmedi,sandığın kadar ucuz değil .Allah’ını iyi tanı ve gerçek bir kul gibi yaşa.
Essalamualeykum...............

Abdulcelil Büyüközer

 

Abdulcelil Büyüközer şiirleri

 

Populer Şairler