Şairler | Şiirler

Yalanmış

Üzerimi örten şu kara toprağın
Üstünde gezdiğim günler yalanmış
Beyhude geçirdim dost gençlik çağım
Gerçek bugün mazi dünler yalanmış
******
Hakim ol diline kem söz bilmesin
Mizanda kul hakkı borcun olmasın
Gizli hayra var kimseler görmesin
Alemde şöhret-i şanlar yalanmış
*****
Cihandan ibret al cömert tut elin
Dünyada kalır dost servetin malın
Beş arşın beze sararlar bedenin
Köşkler saraylar ve hanlar yalanmış
******
Fani darı han bu düşden ibaret
İnsan bir katreden yaştan ibaret
Akibeti iki taştan ibaret
Mansur filozoflar fenler yalanmış
******
22/11/1992

Mansur Erdoğan

 

Mansur Erdoğan şiirleri

 

Populer Şairler