Şairler | Şiirler

Leyle-i Bi Bedr

Leyle-i bi bedr misalisin
Leyla-i bi vefa hallisin
Güzel yüzlü tatlı kallisin
Sen zi müjgan-ı hilallisin

Sine-i zaliminde var nur-ı hafi
Bir busecik versen o bana kafi
Ref-i aşkın fıtrata münafi
Sen bi vefasın ben ise vafi

Bu sefil can ile eylesen kelam
Sarar nale-i dilimi berd ile selam
Yar bi vefasın olmuşsun belam
Aşk-ı memnun ile olacak ihyam

Sabuni

 

Sabuni şiirleri

 

Populer Şairler