Şairler | Şiirler

Der Medh-i Şeref Hoca

Kelam demen bu bir nutk-ı şahanedir
Umman-ı ilm-i sühand i`tibar anedir

Daim Hakk`ı tebliğ eyler etrafına
Ol haktan taraftır, Hakk ondan yanedir

Sözleri siham misal takat doludur
Te`sir-i kelamı bir mühr-i kaşanedir

Tevazudan başın eğerdi elbet amma,
Vakurdur, sanman i`tibarı şanedir

Hurşid-ü sim dahi kıymetsiz kalalar
Ol kelama karşı bahsi baha nedir

Sohbetinden kaçmaya olmaz bir sebeb
Takatin varsa gerisi bahanedir

Kelamı erişti külbe-i ahzana
Anda orası dahi mesrur hanedir

Ne ham sofudur, ne ehl-i dünyadır o
Nazarı dahi her iki cihanedir

Şi`rim elbet kafi değildir medhine
Lakin ma`lum ol hace kerem kanedir

Sabuni

 

Sabuni şiirleri

 

Populer Şairler