Şairler | Şiirler

Tefekkür

Pencereden bir rüzgar, huu huu diye esiyor
Dışarda hava soğuk, sanki yer buz kesiyor
Hiç dinledin mi kalpten, sana bir şeyler diyor
Düşün seni yaratanı, gözün sil de şöyle bak,
Ne güzellikler vermiş, neler yaratmış Cenâb-ı hak

Bütün dünya nimetlerini senin emrine vermiş
Senin için meyveler, ne gonca güller dermiş
O'nu tefekkür eden hep murâda erermiş
İçinde âlem gizli, şöyle düşün, dön de bak
Ne güzellikler vermiş, neler yaratmış Cenâb-ı hak

Yaratmazdı âlemi, yaratmasaydı peygamberi
O'dur hakkında levlâk okunan mâh-ı enveri
O'na salât-ü selam okuyan hâs ümmetini
Yalnız bırakır mı hiç, ahiret'te gör de bak,
Ne güzellikler vermiş, neler yaratmış Cenâb-ı hak

Sana verilenlerin hepsi birer emânet
İyi koruyamazsan sonra olur felâket
Dâim Allah'ı zikret, hem duaya devam et
Faydasını görürsün tecrübe et, sına bak
Ne güzellikler vermiş, neler yaratmış Cenâb-ı hak

İnsanlar derler ya hep, her şey dua üstüne
Yardımcı ol küs'lere barıştırmak kastine
Dünyada koymaz isen, sevap diye testine
Cennette havz-ı Kevser, duyarsın burada bak
Ne güzellikler vermiş, neler yaratmış Cenâb-ı hak

Ahsen-i takvim üzere yaratıldın ey insan
Düşün seni yaratanı, asla o'na etme isyan
Kurtulmak istersen kederden, gamdan her an
Allaha tevekkül et, kadere râzı ol bak,
Ne güzellikler vermiş, neler yaratmış Cenâb-ı hak


27.01.2007
UŞAK

Abdülkadir Öksüz

 

Abdülkadir Öksüz şiirleri

 

Populer Şairler