Şairler | Şiirler

Yakarış

Ufukta kızıllık var, güneş neden doğmuyor
Bulutlar öbek öbek, yağmur hâla yamıyor
Gözlerden yaş akıyor, durmadan hiç dinmiyor
Senden yardım bekleriz tek sığınağımız sensin
Tez gönder rahmetini çiftçinin göz yaşı dinsin

Hiç şüphe yok insanlık, isyanlardadır dâim
Dünya ayakta ise, senin dostların ile kâim
Dünyada yaşayıp ta seni münkirler hâin
Senden yardım dileriz tek sığınağımız sensin
Tez gönder rahmetini çiftçinin yüzü gülsün

Büyük küçük böcekler, dağlardaki çiçekler
Havalarda uçuşan rengârenk kelebekler
Minarelerde ezan, okunur Allah-ü Ekber
Senden yardım bekleriz tek sığınağımız sensin
Tez gönder rahmetini çiftçinin göz yaşı dinsin

Toprak sanki çatlamış, ağzın açarcasına
Öyle bir rahmet ver ki, sanki taşarcasına
Dağlarda kurt ve kuşlar, yerde karıncasına
Senden yardım dileriz tek sığınağımız sensin
Tez gönder rahmetini çiftçinin yüzü gülsün

İnsanlar günahkârdır senden ümit bekliyor
Seni zikretmeyen kalp, bir gün hemen tekliyor
Mazlumlar duasında Allah deyip ekliyor
Senden yardım bekleriz tek sığınağımız sensin
Tez gönder rahmetini çiftçinin göz yaşı dinsin

Yârap gönder rahmetin, habîbin hürmetine
Yeşersin bütün arz, yağmur bereketine
Duamız kabul olsun, erelim rahmetine
Senden yardım bekleriz sen rahman ve rahimsin
Tez gönder rahmetini tüm kulların sevinsin? Âmin..

Abdülkadir Öksüz

 

Abdülkadir Öksüz şiirleri

 

Populer Şairler