Şairler | Şiirler

GÂZİ YÂDİGÂRI

Ufuk hâlâ kırmızı, gün nedense doğmuyor
Bulut gene üstümde, heyhât! yağmur yağmıyor
Akan bunca kanlı yaş, zulmü hâlâ boğmuyor
Fakat, fakat boğacak bir gün, bunu sende böyle bil,
Ey asrın mağdûru, asrın mazlûmu nesil.

Âfâk'ı sarmış zulüm, bu gün ecdâd ağlıyor.
Yerde binlerce mazlum, gökte ervâh ağlıyor.
Anam, bacım, gardaşım, herkes eyvâh ağlıyor,
Sil bahtsız milletimin sel olan göz yaşını sil,
Ey gâzi yâdigârı, şehit torunu nesil.

Çeçenya'da yüreğim karaları bağlarken,
Filistin'de Irak'da analarım ağlarken,
Mazlumların feryâdı sîneleri dağlarken
Kulak tıkayanları göz yumanları bil,
Ey gâzi yâdigârı, şehit torunu nesil.

Balinaya, Martıya ayağa kalkan dünya,
Müslüman kırılırken sadece bakan dünya
Her yanından sahtelik, kalleşlik akan dünya,
Maskeleri yırtacak bir nesil geliyor bil,
Ey gâzi yâdigârı, şehit torunu nesil.

Paris şartı, Helsinki, Agik, insan hakları,
Müslümanı insandan saymaz bunun çokları
Yamyamlar bile hürken, biz oyarız yokları,
Esâret zincirin kopsun, kopsun yiğidim asıl,
Ey gâzi yâdigârı, şehit torunu nesil.

Ayasofya'm gene mi mağdur, mazlum kalacak
Gene mi İstanbul'um bana gurbet olacak
Ervâhımın gene mi tebessümü solacak
Çekilir mi bu çile kopsun yiğidim asıl,
Ey gâzi yâdigârı, şehit torunu nesil.

Yegâne ümit sensin, sensin gurur kaynağım.
Sensin iftihârımız, sevinç sürur kaynağım.
Sensin artık son çâre, sen ey çile yumağım
Yürü Allah Allah de, küfleri pasları sil,
Ey gâzi yâdigârı, şehit torunu nesil.

Abdülkadir Öksüz

 

Abdülkadir Öksüz şiirleri

 

Populer Şairler